UZES is een samenwerkingsverband van eerstelijns zorgverleners: onder andere huisartsen, apothekers en fysiotherapeuten. Voor de bewoners van Utrecht Zuid ontwikkelen deze zorgverleners samenhangende behandelprogramma’s en voeren deze uit binnen de wijken Lunetten en Hoograven/Tolsteeg.