Behandelteam COPD

Het COPD behandelteam bestaat in de eerste plaats uit uzelf. Wij vinden het erg belangrijk dat u de een actieve rol heeft bij de behandeling van u ziekte, zelfmanagement noemen we dat. 

Daarnaast zal uw team altijd bestaan uit de huisarts en de praktijkverpleegkundige. Zij adviseren en informeren u over uw ziekte. Ook zullen zij u coachen hoe u hiermee om kan gaan in het dagelijkse leven.In het behandelplan kunt u aangeven in welke mate u vindt dat u deze begeleiding nodig heeft.

Afhankelijk van de situatie kan het team uitgebereid worden met de apotheker, de dietiste, de fysiotherapeut, de wijkverpleegkundige. 

Wat is de rol van de zorgverleners om u heen:

  • de praktijkondersteuner: is uw aanspreekpunt, geeft u voorlichting, coached u, zorgt voor controleafspraken om uw ziekteverloop te monitoren, coordineert uw zorgprogramma.
  • huisarts: stelt diagnose en schrijft medicatie voor
  • centrumassistente: zorgt voor veel administratieve afwikkelingen.
  • apotheek: levert en bewaakt uw medicatiegebruik
  • dietiste: zorgt voor voedingsvoorlichting op maat
  • fysiotherapeut: adviseert en helpt u bij bewegen
  • longarts: kan bij complexe situatie ter ondersteuning om advies gevraagd worden