Zorgprogramma COPD

Als u COPD heeft kan het zijn dat er meerdere zorgverleners om u heen zijn. Deze werken met elkaar samen en hebben regelmatig met elkaar overleg om de zorg op elkaar af te stemmen. De zorg rondom uw ziekte wordt zo goed mogelijk op u afgestemd.

Wat zijn voor u de voordelen van een zorgprogramma:

  • u weet bij wie u terecht kunt met vragen
  • de behandelingen worden op elkaar afgestemd
  • u leert beter omgaan met uw aandoening en de gevolgen 
  • door goede voorlichting en behandeling kunnen complicaties worden voorkomen
  • het verbetert uw kwaliteit van leven.