Bestuur UZES

 

Reglement Bestuur:

1. Voor de volgende besluiten is unanieme stemming vereist zoals hiervoor bedoeld:
 vaststellen jaarlijkse begroting;
 het aangaan van verplichtingen in zoverre nog geen begroting is vastgesteld (bij uitgaven ter hoogte van € 250,- of meer);
 het aangaan van verplichtingen van € 5.000 (prijsniveau 2015) of hoger;
 openen of opheffen van bankrekeningen;
 het te leen opnemen van gelden van € 5.000 (prijsniveau 2015) of hoger;
 het uitzetten van gelden;
 het aangaan van arbeidscontracten;
 het aangaan van verplichtingen met een langere looptijd dan één jaar;
 het aangaan van huur- en samenwerkingsovereenkomsten ongeacht de duur van de looptijd.
2. Voor het betaalbaar zetten van verplichtingen hoger dan € 5.000,- is naast fiattering door de penningmeester fiattering door een tweede bestuurslid vereist.