Gezond leefstijl programma: SLIMMER

Zowel in de wijk Hoograven als Lunetten wordt het 2-jarig leefstijl groepsprogramma SLIMMER aangeboden.

Het multidisciplinaire programma wordt aangeboden aan wijkbewoners met overgewicht en/of een hoog risico op hart en vaatziekten. Het doel is naast gewichtsreductie een gezondere leefstijl te bereiken, door zowel aandacht voor bewegen, voeding en het volhouden!

Het start met een half jaar wekelijks bewegen in groepsverband onder begeleidng van de fysiotherapeut. Tegelijkertijd start de dietiste met de voeidngsgewoonten onder de loep te nemen zowel individueel als met de groep. Na een half jaar komt de beweegmakelaar in beeld die de deelnemers adviseert over de sport mogelijkheden in de wijk of het oppakken van een beweegactiviteit als groep. De leefstijlcoach benaderd door de 2 jaar heen regelmatig de deelnemers om hen te motiveren het vol te houden.

Het programma wordt volledig vergoed door de zorgverzekeraars

Voor verdere informatie betreffende het programma SLIMMER neem contact op met de fysiotherapie organsiatie in de wijk voor

Hoograven: fysiotherapie Nieuw Plettenburg of telefonisch 030 288 06 03

Lunetten: fysiotherapie Lunetten of telefonisch 030 288 85 73