Kinderen met  overgewicht

 

Overgewicht is een toenemend probleem. Niet alleen volwassenen, maar ook steeds meer kinderen zijn te zwaar. In de wijk Hoograven komen relatief veel kinderen met overgewicht voor. 

In Utrecht Zuid wordt samengewerkt tussen huisartsen, fysiotherapeuten, dietisten, de afdeling jeugd en gezin van de GGD, het buurtteam en de scholen. Met elkaar ontwikkelen zij multidisciplinair interventie programma's over voeding, beweging en gedragsverandering. Dit netwerk onder de naam: Gezond (w)eten en doen, komt regelmatig bij elkaar. Afgelopen jaren is het volgende bereikt:

- beweeggroepen voor kinderen bij fysio Haalboom& vander Kleij. Voor kinderen van alle leeftijden. Voor meer informatie over de beweeggroepen neem contact op met fysio Haalboom&vanderKleij.

- voorlichtingsmiddag in de moskee

- gezond koken met marrokkaanse vrouwen, activiteit van sociaal makelaar Dock

- water en fruitbeleid op een aantal scholen in Hoograven,