Kinderen met  overgewicht

 

Overgewicht is een toenemend probleem. Niet alleen volwassenen, maar ook steeds meer kinderen zijn te zwaar. In de wijk Hoograven komen relatief veel kinderen met overgewicht voor. 

In Utrecht Zuid wordt samengewerkt tussen huisartsen, fysiotherapeuten, dietisten, de afdeling jeugd en gezin van de GGD, het buurtteam en de scholen. Met elkaar ontwikkelen zij multidisciplinair interventie programma's over voeding, beweging en gedragsverandering. Dit netwerk onder de naam: Gezond (w)eten en doen, komt regelmatig bij elkaar.

Afgelopen jaren is een netwerk opgebouwd van diverse organisaties en medewerkers die met elkaar de schouders eronder zetten om zich in te zetten voor de jeugd, zowel op het gebied van bewegen, gezondheid, (op)voeding. Elkaar kennen, weten waar een ieder aan werkt, samenwerken, samen dingen ontwikkelen en oppakken, zorgt voor korte lijnen en dingen doen die aansluiten op de kenmerken van de wijk.

Voor kinderen met overgewicht is er:

 • "BOKS" ,Bewegen (Op)voeden en Sport voor Kinderen van 7 - 13 jaar. Multidisciplinair programma van 10 weken, voor kinderen met overgewicht en hun ouders.
 • Betrokken bij het programma zijn: Fysiotherapeut, JGZ-verpleegkundige, dietiste van Careyn, beweegmakelaar van Utrecht Sport.
 • Programma start 2 x per jaar in februari en oktober.
 • Voor meer informatie over de beweeggroepen neem contact op met de fysiopraktijk.

 

Voor alle kinderen is er op de scholen:

 • water en fruitbeleid op een aantal scholen in Hoograven,
 • sporttoernooien
 • bewegen voor peiters en kleuters
 • sportaanbod in de pauze op school om kinderen kennis te laten maken met diverse sporten

Deze initiatieven zijn een samenwerking van de Brede school (gezonde school), JGZ, sport Utrecht, Dock (sociaal makelaars)

 De jeugdverpleegkundige van JGZ  informeren over gezonde leefstijl en gezond gewicht door:

 • -9 mnd tot en 18 jaar volgen van groei en ontwikkeling
 • Prenatale huisbezoeken
 • standaard in de reguliere consulten is aandacht voor voeding, bewegen en mondhygiene
 • extra plannen contact momenten als er meer aandacht nodig is 
 • gaan het gesprek aan met ouders en praten over gewicht en leefstijl, houding en taalgebruik

 

De dietistes van Careyn geven zowel individueel als groepsbegeleiding, preventief en curatief

 • individuele begeleiding
 • leefstijlprogramma voor volwassenen SLIMMER
 • leefstijlprogramma voor kinderen en ouders BOKS
 • Webinar: gezond en gezellig aan tafel

 

De beweegmakelaar in de wijk werkt met de andere organisaties samen en biedt:

 • ondersteuning, facilitering en inzet laagdrempelig van sport&beweeg aanbod in de wijk
 • welzijn op recept
 • faciliteert de leefstijlproagramma's SLIMMER en BOKS
 • Beweegmaatjes
 • inzet gezondheidsdagen

 

Indigo, heeft een rol bij kinderen met psychische problemen en traint professionals 

 • leren omgaan met tegenslagen en leven naar wat jij belangrijk vindt