Netwerkbijeenkomsten

Een aantal keer per jaar worden er rondom een thema lunchbijeenkomsten georganiseerd door UZES waar alle leden zorgverleners en de samenwerkende partijen voor uitgenodigd worden.

Doel van deze bijeenkomsten is elkaar leren kennen. Weten waar we mee bezig zijn. Afspraken maken hoe we de problematieken in de wijk gezamenlijk oppakken. Dat alles in een ontspannen setting.