Netwerkbijeenkomst 4 oktober 2022

TIjdens deze netwerkbijeenkomst is het volgende gepresenteerd:

  • UItleg organisatie Sterkzorg en hoe zich dat verhoud tot UZES. Klik hier voor de uitleg.
  • Welzijn op Recept
  • Update van het DUO chronische zorg
  • Hoe zit het met het voorschrijven van het afvalmedicijn Saxenda en het leefstijl programma SLIMMER.

 

In de nieuwsbrief van oktober 2022 zijn bovenstaande onderwerp toegelicht. Klik hier voor de nieuwsbrief.