Tijdens ‘Broodje Zuid’ op 1 september 2022 zijn de 3 speerpunten, die eerder vastgesteld nav data uit Wijkdata/wijkdoen, onderwerp van gesprek geweest.

  1. Eenzaamheid en ontmoeten (mn ouderen)
  2. Overgewicht en bewegen (kinderen mn in Bokkenbuurt, Hoograven)
  3. Mentale gezondheid

Uitgangspunt was: wat doen we met de problematiek die hier in de wijk ligt? Waar vinden we elkaar/waar niet? In drie groepen zijn de speerpunten besproken. Bij alle drie de speerpunten bleek dat het met elkaar bespreken al heel veel extra informatie opleverde. Het bleek ook nu weer hoe goed en noodzakelijk het is om informatie multidisciplinair met elkaar te delen en waar nodig nieuwe acties in gang te zetten.

 

1 Eenzaamheid en ontmoeten

Marieke Hellevoort (gemeente) legde de cijfers uit: Utrecht Zuid blijkt ten opzichte van de rest van de stad een stuk hoger uit te komen als het gaat over eenzaamheid. Cees van den Brink , geeft aan dat hij graag meedenkt als een professional op zoek is naar geschikt aanbod voor een client. Hij heeft vanuit het NIZU, vanuit LunettenWilWel en als wijkbewoner goed zicht op wat er is in de wijk en buurt. Kan aangeven welke ontmoetingsplekken er zijn in de wijk. Hij verwees ook naar Movisie en Netwerk Utrecht Omarmt.

In het gesprek kwam de vraag naar voren hoe je zo veel mogelijk kunt voorkomen dat ouderen zich eenzaam gaan voelen. Het Buurtteam kan alleen niet alles faciliteren. Daarin werken ze onder meer al veel samen met DOCK (voorbeeld: buurtkoffie in Lunetten; faciliteren via DOCK en iemand van BT zit daar als ‘bekend gezicht’). Suggestie: werken met sleutelfiguren uit alle bevolkingslagen, want bij sommige groepen mensen is er wantrouwen/onbekendheid met het Buurtteam of DOCK.

Daarnaast bleek dat niet iedereen op de hoogte is van Welzijn op Recept.

We spreken af dat we inzichtelijk maken wat er is aan aanbod in de wijk op eenzaamheid, als een verdieping op de folder Vind de weg naar Zuid.

Dat gaan we doen met NIZU, NOOM, DOCK en Sport Utrecht. Wil je ook meedoen? Stuur ons dan een mailtje: M.hellevoort@utrecht.nl

 

2 Overgewicht en bewegen

Qua cijfers valt de totale wijk niet op in Utrecht, maar inzoomend blijkt dat in nieuw Hoograven (Bokkenbuurt) relatief veel kinderen met overgewicht zijn. Overigens zie je dit ook bij de cijfers mbt ouderen. Opvallend: voorheen deed Zuid het goed als het over bewegen gaat, maar dat is aan het afnemen. Daphne Jansen, leefstijlcoach, o.a. bij Lunetten lichtte de cijfers toe. In onze wijk hebben we SLIMMER voor volwassenen en BOKS voor kinderen met overgewicht. Uit het kringgesprek kwam naar voren dat investeren in de contacten met scholen kan helpen om te signaleren waar kinderen met overgewicht zitten. Daarnaast blijkt er in de wijk weinig aanbod te zijn voor buiten spelen, zo zijn de speeltuinen  maar een paar uur per week open. Hierover gaan we met de gemeente in gesprek.

Tot slot kwam de vraag in hoeverre we programma’s als SLIMMER in moeten zetten, als er ook heel veel gezond verstand bij komt kijken. Kunnen we dat beter inzetten?

 

3 Mentale gezondheid

Qua cijfers heeft Utrecht Zuid meer volwassenen met ggz-klachten, met een top van vrouwen vanaf 30 jaar. Veel jongvolwassenen geven aan te kampen met prestatiedruk, dit is hoger dan stad Utrecht. De helft van 16-25 jarigen kampt met psychische klachten. Dat zijn vooral problemen rondom zingeving, wonen, en de wereldproblematiek. Bij ouderen speelt vooral eenzaamheid, rouw en moeite om, om te gaan met het levenseinde.

In het kringgesprek gaf de groep aan te schrikken over het grote leed onder de jongeren.

Er is aanbod in de wijk: ‘Stress voor millennials’/Stress? Ontspannen kun je leren/ ‘levenskunst’/ somberheid bij meisjes 12-16 jaar(via Juthe Rademaker). Naast individueel ook streven naar groepsniveau. Scholen en Buurtteams zoeken samenwerking op dit vlak. Twee groepen verdienen extra alertheid: Jongens, want die praten zoveel moeilijker dan meisjes en vluchtelingenkinderen.

Suggesties uit deze groep: aanbod uit het ene deel van de wijk ook delen met andere deel van de wijk en aanbod op vindplek/locatie waar jongeren zijn. Professionals (oa van school, en JOU) geven aan: leer ons tijdig te signaleren en leer ons ook hoe we jongeren/kinderen kunnen motiveren om hulp te zoeken. Daarnaast ook: hoe kunnen we hierover met ouders praten. Indigo (Ada Krale) geeft aan training te kunnen geven aan professionals. Informatie over het aanbod zowel voor wijkbewoners als professionals volgt in de nieuwsbrief.

Marion Boelens en Frederike Boonzaaijer zijn contactpersonen vanuit de eerstelijn.