UTRECHT ZUID EERSTELIJNS SAMENWERKINGSVERBAND (UZES)

 

Vanaf 1 januari 2015 zijn een aantal eerstelijns zorgverleners binnen de wijken Hoogarven en Lunetten een nauwe samenwerking gestart en hebben stichting UZES opgericht.

Deze stichting heeft als doel de samenwerking van de gezondheidscentra Lunetten en Hoograven, huisartsenpraktijk Detmoldstraat en praktijk Fank Nieuwesteeg, fysiotherapie Haalboom & van der Kleij en de Hoogravense apotheken, te stimuleren, faciliteren en ondersteunen. 

Gezond Utrecht Zuid is het thema waar zij zich voor in zetten.

In een gebiedsanalyse zijn de problemen van de wijken geinventariseerd en zijn speerpunten vastgesteld. Deze speerpunten zijn:

  • leeftijd: vergrijzing en zwangeren
  • herkomst: hoog % allochtonen
  • huishoudens: hoog % allenstaanden
  • GGZ: grote groep inwoners met niet gespecialiseerde lichte klachten
  • leefstijl: kinderen en volwassenen met overgewicht