Financiering overleg-uren en plannen

De uren van het DUO, die zij besteden aan het O&I thema, we gaan uit van een gemiddelde van 46 weken per van 1,5 uur per week voor 2 DUO-leden. Deze worden betaald aan de deelnemende praktijken, dus niet aan de individuele zorgverleners.

Denk je daar overheen te gaan, bespreek dit met de wijk-coördinator op je thema (Arieke of Yvonne).

 

De uren ingezet door de “eigen” zorgverleners

Als zij deelnemen aan de netwerkbijeenkomsten over het thema of bredere onderwerpen, wordt dit bekostigd uit een budget wat gereserveerd is per medewerker voor dit soort bijeenkomsten. Deze uren worden betaald aan de organisatie waar medewerker werkzaam is.

Dw "eigen"zorgverleners, zijn de medewerkers van de bij UZES aangesloten partijen: Nieuw Plettenburg-huisartsen, Nieuw Plettenburg-fysiotherapie, Nieuw Plettenbrug-apotheek, gc Hoograven, gc Lunetten en praktijk de Nieuwe Linie.

 

Daarnaast is er per thema een bedrag van € 2000 beschikbaar.

Dit bedrag is het budget om te besteden aan overleggen met externe zorgverleners of andere uitgaven rondom het thema die je wilt doen. (lunch, posters, folders, etc)

Externe zorgverleners zijn in deze niet: buurtteam, sociaal makelaar, gemeente, wijkverpleging, specialist oudere, zij hebben eigen financiering voor samenwerking.

Wie vallen hier wel onder: diëtiste, verloskundige, logopedist, een spreker met expertise thema

 

Huisarts

70 euro/uur

POH/ fysio/ logopediste/ dietiste

52 euro/uur

Assistente

35 euro/uur

 

Met bovenstaande richtlijn kan je nagaan in welke beroepsgroep jouw overleg past. Mocht je twijfelen over het bedrag, of over de mogelijkheid van declareren, dan kan je altijd navragen bij Yvonne Pijnacker (y.pijnacker@gezond-sgu.nl). Belangrijke voorwaarde is dat het niet gaat om de tijd die je besteedt aan het verlenen van zorg, maar echt alleen voor de overleggen over de samenwerking met andere organisaties bij je plan.

Er is een declaratie formulier wat te gebruiken om je uren en de gemaakte kosten te declareren. Liefst minimaal elk kwartaal in te dienen. Heb je vragen over het formulier, of het delcareren stuur een mail aan uzes@gezondsgu.nl. Klik HIER om het formulier te downloaden.