Missie

Als organisatie voor geïntegreerde eerstelijns zorg stelt UZES zich tot doel een sterke, samenhangende eerste lijn gezondheidszorg te realiseren voor een betere gezondheid en een hogere kwaliteit van de zorg voor de inwoners van het werkgebied en dit op een doelmatige wijze.

Visie

Genoemde doelstelling realiseert de Stichting Utrecht Zuid Eerstelijns Samenwerking door verbetering van de samenwerking tussen de deelnemende- en andere partijen binnen het werkgebied, in combinatie met een efficiënte organisatie van de samenwerking.

Uitwerking

Wijkgerichte gezondheidsbevordering, ook wel Gezonde Wijkaanpak of community benadering genoemd, richt zich op het versterken van gezondheid en welzijn van bewoners in een wijk, buurt of dorp. De wijk raakt direct de gezondheid van bewoners. Een gezonde wijk draagt bij aan de kansen die mensen hebben om zichzelf te ontwikkelen en te participeren in de maatschappij (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Gezonde_Wijk) .

  • UZES staat voor een integrale aanpak op wijkniveau, waarbij professionals vanuit langdurige samenwerking proactief inhaken op de (toekomstige) gezondheidsproblemen bij hun patiënten. De aangeboden zorgprogramma’s zijn zoveel mogelijk toegespitst op de behoeftes van de bewoners.
  • UZES streeft ernaar om gezondheids(zorg) producten van eigen organisaties en andere organisaties, toegespitst op gezondheidsproblematiek van bewoners van het werkgebied, zichtbaar en toegankelijk te maken voor haar bewoners en gebruikers.

o   bijvoorbeeld “gezond bewegen eten en doen” (gericht op te weinig sport en overgewicht) of  BigMove (voor cliënten met zowel somatische als psychische klachten)

o   Zichtbaar: door bijvoorbeeld samenwerking met de scholen en de Moskee in de wijk.

  • De projecten worden gedragen door bestaande organisaties. Het gaat om doeltreffende zorg voor bewoners en gebruikers (UZES is middel om het te bereiken)
  • UZES bevordert de onderlinge samenhang en cohesie van de participerende organisaties en de organisaties waarmee zij samenwerkt, bijvoorbeeld door informatie bijeenkomsten, kortlopende gezamenlijke acties en  een nieuwsbrief.