Van UZES naar Sterkzorg Utrecht Zuid

Sinds 1 januari 2022 is de stadsorgansiatie Sterkzorg opgericht.

Zij zijn voor Zilveren Kruis de stadscontractant van o.a. de oude Ges, de ketenzorg en diverse projecten zoals toekomstbestandige huisartsenzorg en juiste zorg op de juiste plek.

Wat doet Sterkzorg?

Afspraken met ZIlveren Kruis maar ook met de wijken. De oude GES is ondergebracht in 6 thema's (ouderen, GGZ, Jeugd, Leefstijl, Chronische zorg, ICT). 

Elke wijk bepaalt zelf welk thema zij zich in de wijk willen bezighouden. Op basis van het aantal thema's krijgt de wijk vanuit Sterkzorg financiering voor de samenwerking.

Op stadsniveau heeft elk thema een multidisciplinair TRIO. Hierin zitten een stadscoordinator, een (kader)huisarts, een fyiotherapeut en/of een apotheker of een andere eerstelijnszorgverlener. In totaal dus 4 personen

Elke wijk heeft op elk thema een DUO, dus 6 DUO's in totaal. Deze Duo zijn op het thema wat zij vertegenwoordigen het aanspreekpunt voor de zorgverleners in de wijk. Maar zij zijn ook degene die voor het stadstrio aanspreekpunt zijn. Het DUO heeft de rol om op te halen wat er speelt in de wijk en mee te nemen naar het stadstrio. Andersom geldt ook dat wat er vanuit het stadstrio naar de wijken gebracht wordt dit via de Duo's loopt.

In deze PP, is in een stroomschema bovenstaand in beeld gebracht.

Wie zijn de DUO's voor Utrecht Zuid:

Jeugd:

 • Simone Zuethoff, (huisarts Nwplb) en
 • Blanca Leijten, logopedist Nwplb

Leefstijl:

 • Elza Hassefras, fysiotherapeut Nwplb
 • vacature

GGZ:

 • Marion Boelens, huisarts gc Lunetten,
 • Carmen Souisa, poh GGz gc Hoograven en
 • Frederique Boonzaaijer, pohGGZ Nwplb

Chronische Zorg:

 • Tjeerd Bottema, huisarts Nwplb,
 • Janneke Katoen, pohS gc Lunetten,
 • Karin Haks, fysiotherapeut Nwplb

Ouderen:

 • vacature
 • Hier is wel dat in stads Trio Annemarie Sprengers stadscoordinator is en
 • Yvonne Pijnacker stadscoordinator ouderen

ICT

 • Clara Wilkens, huisarts gc LUnetten
 • Hugo van Dijk, huisarts Nwplb