WIJKDATA WIJKDOEN

 

Op 21 juni 2022, is in het krachtcentrum in Kanaleneiland een werkconferentie georganiseerd door STerkZ.org. Medewerkers uit verschillende organisaties presenteerde projecten en samenwerkingen die gevormd zijn nav de data over de wijk. Elke wijk had een poster met de wijkspecifieke data en hoe daar in de wijk op ingespeeld wordt.

OP de poster van Utrecht Zuid zijn de speerpunten benoemd die in november 2021 en januari 2022 met een afvaardiging van zorgverleners zijn besproken en vastgesteld. Klik hier voor  de poster van Utrecht Zuid

Waar we met de medewerkers van de verschillende organsiaties aan werken is:

  • Bewegen en overgwicht
  • Eenzaamheid 
  • Mentale gezondheid

In de diverse netwerk bijeenkomsten stemmen we af hoe preventie en zorgprogramma's lopen en wat we van elkaar nodig hebben.

Zo is er het netwerk Gezond (W)Eten en Doen in Hoograven, waar bij elkaar komen: JGZ, Dock, Jou, Sport Utrecht, Dietiste, Fysiotherapie, coordinator Brede School, gemeente, de Wilg, wijkcoordinatoren Uzes.

Met elkaar hebben zij vorig jaar een JOGG training gevolgd, opdracht was een aantal concrete resultaten neerzetten, in 4 bijeenkomsten. 

  • Het heeft geresulteerd in een zeer succesvolle sportchallenge voor de jeugd van Hoograven in de zomer 2021
  • Met elkaar dezelfde taal spreken
  • Een sociale kaart van de wijk met gezichten 
  • Meer bekendheid geven aan BOKS, het leefstijlprogramma voor kinderen met overgewicht en hun ouders. Hier is een nieuwe folder gemaakt, die heeft geleid tot een meer aanmeldingen in voorjaar 2022.

Een bijkomend resultaat van deze nauwe samenwerking was dat men elkaar beter ging leren kennen in het uitvoeren van de opdrachten tijdens de cursus.