Ouderenzorg

De Nederlandse bevolking wordt ouder. Het aantal ouderen zal tot 2025 van 2,5 naar 4 miljoen stijgen. Daarnaast wordt de opname van ouderen in het verpleeg- of verzorgingshuis langer uitgesteld en wonen steeds meer ouderen tot op hoge leeftijd thuis.

Het zorgprogramma Ouderenzorg is niet gericht op het voorkomen van ziekte, maar op de ervaren kwaliteit van leven, waarbij behoud of herstel van het functioneren en behoud van de zelfredzaamheid centraal staan. De praktijkverpleegkundige bespreekt met u of er knelpunten zijn, die de zelfredzaamheid in de weg staan en zij zal samen met u naar mogelijke oplossingen zoeken.