Wat is ADHD?

Hier kunt u een filmpje zien over wat ADHD is.

In de wijken Lunetten en Hoograven is gestart met een zorgprogramma voor kinderen met ADHD. Een praktijkverpleegkundige GGZ geeft voorlichting aan ouders en begeleidt kinderen. Het zorgprogramma bestaat onder andere uit:

  • wat als je kind ADHD heeft
  • medicatie
  • meetcontroles

Uw huisarts kan u doorverwijzen naar dit zorgprogramma.