Informatie over BigMove

Van klacht naar kracht

Veel mensen hebben dagelijks te maken met een combinatie van ingrijpende klachten waardoor ze niet kunnen doen wat ze graag zouden willen. Denk aan iemand met psychische klachten (depressie, angst) in combinatie met lichamelijke klachten (suikerziekte, chronische pijn, overgewicht, hart- en vaatziekten), waarbij soms ook werkeloosheid of financiële problemen spelen. Dat is nogal wat om mee om te gaan.

“Door BigMove kan ik er wel veel beter mee omgaan”

BigMove maakt het mogelijk om in een behandeling van zes maanden meer regie en invloed te krijgen op je functioneren en gezondheid. Naast de groepsaanpak gericht op het functioneren zijn er individuele sessies met de BigMove-psycholoog om het persoonlijk proces te begeleiden. De groep wordt begeleid door Marjolein Mekel, fysiotherapeut en Julia Machielsen, verpleegkundig specialist GGZ en zal plaats vinden op de woensdagmiddag.

Al jaren biedt BigMove geïntegreerde gezondheidszorgprogramma’s aan waarin deelnemers wekelijks bij elkaar komen en onder begeleiding van zorgprofessionals in beweging komen, hun grenzen verleggen en positiever in het leven gaan staan.

“Ik leg makkelijker contact, durf meer, wil meer en doe meer”

Tot nu toe waren de gezondheidszorgprogramma’s alleen weggelegd voor mensen met een verwijzing naar de specialistische GGZ-zorg. Vanaf nu kunnen ook mensen verwezen worden naar de intensievere programma’s van de basis-GGZ (vroeger 1e lijnszorg).

 

 

Via je huisarts kun je verwezen worden naar BigMove. Kijk voor meer informatie over het BigMove GGZ-programma op  www.bigmove.nu of maak een afspraak met Julia Machielsen.