Depressie

Bij depressieve klachten is het belangrijk dat u inzicht verkrijgt in uw depressie. Inzicht in klachten en snappen wat er aan de hand is, is vaak de eerste stap naar herstel. Dit kan individueel door psycho-educatie van de praktijkondersteuner of door een online behandelmodule via uw computer. Ook kan dit plaatsvinden in groepsverband.

U krijgt voorlichting wat depressieve klachten zijn, wat het verloop van een depressie is, wat u zelf kunt doen en wat aanvullende behandelmogelijkheden zijn. 

Een gezonde leefstijl kan ervoor zorgen dat de depressie niet erger wordt. Mensen die een depressie hebben doorgemaakt geven vaak aan dat het ondernemen van activiteiten hen heeft geholpen. De praktijkondersteuner kan u begeleiden.

Houd ook contact met anderen, een mogelijkheid is bijvoorbeeld lotgenotencontact (zelfhulpgroep). Gezond eten is belangrijk. Als ook bewegen en, zo blijkt uit onderzoek, bij voorkeur buiten. De (psychosomatische) fysiotherapeut in het centrum kan u hierin coachen.